Torghatten Nord AS får hittil største fergekontrakt
Torghatten Nord AS signerte i dag kontrakt med Statens Vegvesen på fergetrafikken over Vestfjorden. Dermed skal selskapet bygge fire nye gassferger som skal være i trafikk i sambandene Bodø – Værøy – Røst – Moskenes og Lødingen – Bognes i 2013.

”Dette er en milepæl både for Torghatten Nord AS og for de reisende over Vestfjorden. Kapasiteten øker betydelig, og det er daglige avganger til Værøy og Røst hele året, og ekstra ferge på Lødingen – Bognes om sommeren. I tillegg skal hovedfergene drives på LNG naturgass, og får med det en betydelig miljøgevinst i forhold til dieseldrift.” sier Bjørn Laksforsmo, som er administrerende direktør i Torghatten Nord AS.

 

Kontrakten er med en verdi på nesten 1,4 milliarder kroner og en totalomsetning på vel 2 milliarder kroner den største fergekontrakten hittil, og er inngått etter en anbudskonkurranse med tre tilbydere. Kontrakten har en lengde på 10 år med oppstart i 2013, og forutsetter 4 gassferger og 2 ordinære dieselferger samt reserveferge.

 

”Vi driver disse sambandene med eksisterende ferger i dag, og er svært fornøyde med at vi nå kan benytte vår kompetanse til å forbedre tilbudet over Vestfjorden” sier Laksforsmo, som berømmer de ansatte for deres kompetanse og deltagelse i anbudet. ”Fergetrafikk over Vestfjorden er krevende, og kunnskapen om bord har vært avgjørende for å få skikkelig kvalitet i anbudet.”

 

Bygging av nye ferger og ombygging av eksisterende ferger vil være en investering på opp mot en milliard kroner, men det er ennå ikke avklart hvor dette skjer. ”Vi har tilbud på bygging fra hele verden, og vil velge bygging med kvalitet, sikkerhet og pris i vurderingen”, sier Laksforsmo. Bygging i Norge kan også være aktuelt, men det forutsetter at verftene i Norge kan konkurrere på like vilkår med utenlandske verft.

 

Også eieren Torghatten ASA er fornøyd. Styreleder i Torghatten Nord AS Roger Granheim er også visekonsernsjef i Torghatten ASA, og han gratulerer selskapets ledelse og ansatte med den nye kontrakten og berømmer dem for godt arbeid i anbudsprosessen. ”Denne kontrakten er av stor verdi både for selskapet og konsernet, og vil være en av våre største enkeltinvesteringer så langt”, sier Granheim.

 

For ytterligere kommentarer kan adm. direktør Bjørn Laksforsmo kontaktes på tlf. 41 41 29 25.