MF Hålogaland har personheis ute av drift Dette gjelder fergesambandet Refsnes-Flesnes.

Torghatten Nord AS informerer om at personheisen på MF Hålogaland dessverre er ute av drift. Det jobbes med utbedring. Det vil bli gitt ny beskjed så snart heisen er operativ.

Dette gjelder fergesambandet Refsnes-Flesnes.

Vi beklager de ulemper dete medfører.