Betalingsordningen AutoPASS for ferje innføres fra 1. januar 2019 Avvikling av gammel ordning og innføring av ny betalingsordning: AutoPASS-for ferje

Betalingsordningen AutoPASS for ferje innføres fra 1. januar 2019

Avvikling av gammel ordning
Dagens verdikort kan brukes t.o.m 30.06.2019.  Påfylling av ny verdi i verdikort ferjekort stanses imidlertid 30. mars 2019. Kunder som ønsker å få refundert restverdien i verdikortet før denne er oppbrukt, må kontakte ferjeselskapet som har utstedt kortet.

Dagens storbrukerkort kan brukes t.o.m. 31.03.2019, men det anbefales at bedrifter tegner ny AutoPASS-ferjeavtale i god tid.

 

Innføring av ny betalingsordning: AutoPASS-for ferje

AutoPASS for ferje startes opp 1. januar 2019 og skal erstatte dagens nasjonale ordning med verdikort og storbrukerkort. I den nye betalingsordningen blir det mulig å betale med AutoPASS-ferjekort eller AutoPASS-brikke som er knyttet til en sentral AutoPASS-ferjekonto. 

 

AutoPASS-ferjekort benyttes på ferjesamband med passasjerbetaling og AutoPASS-brikker der det bare betales for kjøretøyet. Se mer informasjon på www.autopassferje.no eller hos det enkelte ferjeselskap.

 

Anskaffelse av AutoPASS-ferjekort og AutoPASS-brikker

  • AutoPASS-ferjekort blir tildelt og utsendt i forbindelse med opprettelse av AutoPASS-ferjekonto.
  • AutoPASS-brikker fås hos et bompengeselskap, se www.autopass.no for informasjon.
  • De som allerede har brikke montert i bilen trenger kun å opprette en AutoPASS-ferjekonto i tillegg.

Opprettelse av AutoPASS-ferjekonto

Inngåelse av avtale, opprettelse av AutoPASS-ferjekonto og innbetaling av forskudd skjer via www.autopassferje.no. Private kan knytte to kjøretøy til en avtale, mens bedrifter kan knytte så mange kjøretøy det er behov for til en avtale.

 

Via "Min side" på www.autopassferje.no kan kvitteringer og oversikt over reiser hentes ut.

 

Informasjon

Mer informasjon om ordningen finnes på www.autopassferje.no