Bognes-Skarberget og Drag-Kjøpsvik. AutoPASS-brikkesamband fra 1. januar 2019
Betaling med AutoPASS for ferjestrekninger

 

Fra 1. januar 2019 starter den nye betalingsordningen AutoPASS på flere ferjestrekninger. Det blir mulig å betale med enten AutoPASS- brikke eller AutoPASS-kort, avhengig av hvilket ferjesamband man benytter.   

Den nye ordningen gjelder for de fleste ferjesamband i landet unntatt Troms, Finnmark, noen strekninger i Trøndelag og på Moss-Horten forbindelsen.

Forenkler hverdagen

–Innføringen av AutoPASS betaling på ferje vil forenkle hverdagen for trafikantene. Et selskap har fått oppdraget med å håndtere alle transaksjoner og kunder som har avtale.

Enten AutoPASS- brikke eller AutoPASS-kort

AutoPASS-betaling på ferje innebærer at kunden enten må skaffe seg AutoPASS brikke eller AutoPASS ferjekort, avhengig av hvilke ferjesamband man benytter. For å få nytt AutoPASS ferjekort må man tegne avtale hos driftsselskapet Skyttel på www.autopassferje.no eller inngå avtale med et bompengeselskap for å få brikke. Det blir fortsatt mulig å betale manuelt på de berørte ferjestrekningene, men da til full pris

Ny betalingsordning
Det er etablert en nettbasert selvbetjeningsløsning, AutoPASS ferjekonto, som skal håndtere alle ferjetransaksjoner, uavhengig av om det betales med brikke eller nytt ferjekort. Driftsselskapet Skyttel er ansvarlig for å håndtere alle ferjetransaksjoner utført med AutoPASS- brikke eller AutoPASS-kort.

Se mer informasjon på: www.autopassferje.no

Ferjer med AutoPASS brikkebetaling

Fra 1. januar 2019 starter følgende ferjestrekninger med brikkebetaling: 
-Krokeide–Hufthamar
-Husavik­–Sandvikvåg
-Anda–Lote
-Bognes–Skarberget
-Drag-Kjøpsvik
-Halhjem – Sandvikvåg
-
Arsvågen-Mortavika
-Hareid-Sulesund
-Masfjorden-Duesund
-Brekstad-Valset
-Flakk – Rørvik

Det innebærer:                                                                                                                                                         

 • Kontakt et bompengeselskap om du ikke har en brikke.

 • Gyldig AutoPASS brikke gir 10 prosent rabatt.

 • Passasjerer reiser gratis i AutoPASS brikke samband.

 • Det er frivillig å tegne forskuddsavtale med driftsselskapet, som inkluderer 40-50% rabatt. Kontakt driftsselskapet på www.autopassferje.no , eller  post@autopassferje.no

  Verdikort ikke lengre mulig å bruke på brikkesamband.

   

  Ferjer med AutoPASS kortbetaling

  Det vil fortløpende bli orientert om hvilke samband som går over til de nye ferjekortene.

  Det betyr:

 • Gamle ferjekort kan benyttes i en overgangsperiode på seks måneder på de samband som skal fortsette å være kortsamband, til gjenværende saldo er brukt opp eller beløpet kan refunderes fra rederiet kortet er kjøpt.

 • Gamle ferjekort må byttes ut med nye AutoPASS ferjekort innen seks måneder, men dette gjelder ikke på bombrikkesamband (her var det kun mulig å bruke kort ut januar).

 • Bestill nytt AutoPASS ferjekort på www.autopassferje.no

 • Forskuddsbetaling beholdes med 50% rabatt for privatkunder og 40% rabatt for bedriftskunder.

 • Storbrukerkort kan benyttes i kortsamband inntil 31.03.2019.


For mer informasjon, se www.autopassferje.no eller kontakt driftsselskapet på epost post@autopassferje.no


Relaterte lenker og dokumenter:
PDF AutoPASS-regulativ for ferjetakster 2019 inkl mva
PDF AutoPASS-regulativ for ferjetakster gjeldende fra 01.01
PDF Takst for nullutslippskjøretøy AutoPASS-regulativ for ferjetakster 2019 inkl mva