Smitteverntiltak i Torghatten Nord En rekke smitteverntiltak er iverksatt.

Torghatten Nord AS gjør hva vi kan for å forebygge smitte på våre fartøy. Våre ansatte tar hygiene og renhold på største alvor og en rekke smitteverntiltak er iverksatt.
Vi ber reisende å følge rådene som Folkehelseinstituttet har gitt ved reise.
På våre åpne ferjer med kort overfartstid anmoder vi våre reisende å oppholde seg i kjøretøyene. Passasjerområder og toaletter er åpne, men vi ber at bruk begrenses til det mest nødvendige. På lukkede ferjer med lengre overfartstid ber vi våre passasjerer om å holde god avstand til hverandre i salongen.
Takk for at dere viser hensyn.