Endringer i riksregulativ fra 1.mars 2018 Riksregulativ for ferjetakster blir fastsatt av Samferdselsdepartementet. Fra 1.mars er det gjort justeringer med tanke på kommende automatiske løsninger. Justeringene gjelder både i Riksregulativ for ferjetakster og AutoPASS-regulativ for ferjetakster.

Følgende endringer gjennomføres:

Elektriske kjøretøy og hydrogenkjøretøy med drivstoffkode 5 og 6 i vognkortet betaler 50% av ordinær kjøretøytakst. Ved betaling med verdikort gis det ytterligere 50% rabatt. Sjåfør er inkludert i prisen.

Kjøretøy med drivtsoffkode 5 og 6 følger samme billetteringsregler som vanlige kjøretøy, også når de drar tilhenger.

Særregler med rabatt på NAV-kjøretøy avvikles i begge regulativene.

Særregler for betaling for ekstra høy og bred last faller bort i begge regulativene.

Vedlagt gjeldende regulativ.

Priser ferger Troms fylke se https://www.tromskortet.no/ferger/category2120.html

 


Relaterte lenker og dokumenter:
PDF 01032018 AutoPASS-regulativ for ferjetakster
PDF 01032018 Pristabell ink 12% mva AutoPASS-regulativ
PDF 01032018 Pristabell ink 12% mva for Riksregulativ for ferjetakster
PDF 01032018 Riksregulativ for ferjetakster