Passasjerbegrensninger I sambandet Bodø-Moskenes-Værøy-Røst er det passasjerbegrensninger på grunn av Covid-19 situasjonen og på grunn av lang reisetid.

Fartøyene operer med om lag 50 % kapasitet i dette sambandet.

Som følge av begrensningene, vil kjøretøy med passasjerer prioriteres fremfor gående passasjerer uten kjøretøy. Det innebærer at en dessverre kan bli nektet adgang på grunn av at kapasiteten er full.

Det er ikke mulig for reisende uten kjøretøy å forhåndsbestille billett på ferjene. Vi anbefaler å møte opp minst 45 minutter før avgang og registrere seg i bu merket "passasjerregistrering" eller kontakte køvaktene på stedet. Åpningstiden hos kavaktene er kl. 09.30 - 19.00 alle dager. For registrering utover nevnte tidsrom kontaktes fergemannskapet på hver enkelt avgang.

Det er for øvrig ofte ledig kapasitet tidlig morgen eller sent kveld.