Plassgaranti booking Plassgaranti er et pristillegg som kommer i tillegg til ordinære billettpriser ved forhåndsbestilling av reise. Hvor mye dette utgjør av din billett kan du se under. Dette tillegget gjelder ved forhåndsbestilling av plass på enkelte fergestrekninger.
Dette gjelder ikke ved forhåndsbestilling på våre hurtigbåtsamband.

Pris plassgaranti Bodø - Værøy - Moskenes 2021
Kr. 0,- for kjøretøy til/fra Værøy og Røst
Kr. 175,- Bodø - Moskenes for kjøretøy opp til 6 meter
Kr. 450,- Bodø - Moskenes for kjøretøy over 6 meter

Pris plassgaranti Lødingen - Bognes 2021

kr 175,- Lødingen- Bognes for kjøretøy inntil 6 meter

kr 450,- Lødingen - Bognes for kjøretøy over 6 meter

I tillegg til samband nevnt over, er det forhåndsbooking kun for busser i følgende samband i tidsrommet 1. juni - 31. august:

  • Jektvik - Kilbogham
  • Forøy - Ågskaret
  • Refsnes - Flesnes

Pris plassgaranti pr buss kr.  450,-

Dersom rekvisisjon benyttes, følger et fakturagebyr på kr. 75

Kontaktinformasjon / Contact us:
E-post / E-mail:
firmapost@torghatten-nord.no
Telefon / Telephone +47 906 20 700
Booking department: Tel. +47 908 20 700