Torkild Torkildsen som ny direktør i rederiet Torkild Torkildsen er tilsatt som ny adm.direktør i Torghatten Nord AS. Torkildsen kommer fra stilling som direktør for samfunnskontakt i Hurtigruten ASA, hvor han tidligere har vært bl.a. viseadministrerende direktør, konserndirektør for teknisk/maritim drift og direktør for lokaltrafikk.

«Torkildsen er med sin erfaring og kunnskap om den maritime bransjen gjennom mange år og ulike stillinger et meget godt valg både for Torghatten Nord AS og for konsernet Torghatten ASA», sier styreleder Roger Granheim. «Torkildsen har erfaring med alle deler av drift av innenriksrederi, og vil sammen med resten av lederteamet i Torghatten Nord videreføre den kursen som er staket ut for rederiet», sier Granheim.

Torkildsen gleder seg til å ta fatt på oppgaven, og føler at han på mange måter er kommet hjem. «Jeg startet med lokaltrafikk og jobbet med det i mange år, og kjenner mange av de som jobber om bord på fartøyene og i administrasjonen godt», sier Torkildsen, og fremhever særlig samhandlingen i på tvers i hele organisasjonen som viktig. «Produksjonen av gode tjenester er først og fremst avhengig av menneskene i vår organisasjon, og samarbeidet med tillitsmenn og verneombud er avgjørende for et godt arbeidsmiljø», sier Torkildsen.

Bjørn Laksforsmo varslet i juli om at han går over til Troms Kraft, og Styreleder Roger Granheim opplyser at han vil fortsette i styret til Torghatten Nord AS. «Styret er svært glad for at Laksforsmo fortsatt vil bidra i styret, og takker for den meget gode innsats han har gjort i oppbyggingen av Torghatten Nord som eget rederi siden 2008.», sier Granheim, og ønsker Laksforsmo lykke til med nye utfordringer.

Torkildsen tiltrer stillingen etter nærmere avtale.