5 ferjesamband i Nordland med i nasjonalt FerjeKort Fra 1. oktober kan verdikort og storbrukerkort, som inngår i nasjonalt FerjeKort i dag, også brukes på 5 ferjesamband i Nordland.

Dette gjelder ferjesambandene

  • Bodø - Moskenes - Værøy - Røst
  • Lødingen - Bognes
  • Drag - Kjøpsvik
  • Bognes - Skarberget
  • Melbu - Fiskebøl 

Torghatten Nord er operatør på de aktuelle ferjesambandene. Utvidelsen medfører også at Torghatten Nords berøringsfrie ferjekort som alt er i bruk hos kundene fra 1. oktober 2015 kan benyttes på alle ferjesamband som inngår i nasjonalt ferjekort, se ferjekort.no/samband

Verdikortet kan brukes på tvers av alle ferjeselskap, men påfylling og evt refusjon må skje hos det ferjeselskapet som solgte kortet. Med tanke på lett tilgang til påfylling kan det altså være lurt å kjøpe verdikortet hos det ferjeselskapet som opererer det sambandet du benytter oftest. Kortet får du kjøpt direkte hos billettør på ferjesamband som inngår i ferjekortsamarbeidet. 

Informasjon om samband som inngår i ferjekortsamarbeidet finner du på www.ferjekort.no.