Refusjon og erstatning av kort Skjema for refusjon og erstatning av kort kan hentes på alle fartøy, på ekspedisjonen i Bodø, i resepsjonen i Tromsø, eller lastes ned fra denne siden.

Dokumentasjon/kort må legges ved utfylt skjema, og enten leveres inn på fartøyene, ekspedisjonen i Bodø, resepsjonen i Tromsø eller sendes til:

Epostadresse:
firmapost@thn.no

Postadresse:
Torghatten Nord AS, Postboks 2380, 9271 Tromsø

Kort som blir sperret blir ikke åpnet igjen. Normal behandlingstid er på mellom 2 og 10 uker, men det kan ta opp mot 6 mnd. (Riksregulativ for ferjetakster) før restverdi i kortet blir refundert til konto. Dette kommer av at alle transaksjoner må innhentes også fra andre transportselskap hvor kortet kan være brukt.                                        

Besøksadresser:
Kirkegata 1, 9008 Tromsø (Prostneset)
Ekspedisjonen THN, Sjøgata 3, 8006 Bodø (Hurtigbåtkaia)