Takstregulativ Ferge Pris for den aktuelle strekning finner du på forsiden i
Ruteinfo og priser - Ferger under egne arkfaner, men også her:

Oppdaterte fergetakster ligger publisert på https://www.autopassferje.no/priser/

 

Rabattordning for ferge gjøres via Skyttel AS på nettsiden

www.autopassferje.no

 

Moderasjonsbestemmelser:

Kjøretøy over 6 meter og tilhenger takstberegnes som ett kjøretøy, dvs. kjøretøyets samlede lengde bestemmer takstgruppen.

Kjøretøy under 3501 kg og tilhenger betaler enkel takst dersom kjøretøy og tilhenger samlet er under 6 m. Kjøretøy under 3501 kg og som er under 6 m betaler dobbel takst for kjøretøy dersom kjøretøy og tilhenger samlet er under 10 m. Dersom samlet lengde er over 10 m, betales tredobbel takst. Elektriske kjøretøy med drivstoffkode 5 og hydrogenkjøretøy med drivstoffkode 6 i vognkortet som drar tilhenger, takseres også etter dette prinsippet. Ved bruk av rabattkort betales hhv. det dobbelte/tredobbelte av rabattert takst.