Utvidet driftsperiode for MF Tranøy i Vestfjorden På grunn av høy trafikk har oppdragsgiver Statens vegvesen og operatør Torghatten Nord
besluttet å utvide driftsperioden for MF Tranøy på strekningen Bodø – Moskenes til og med
søndag 9. august 2020. Det betyr at det også i uke 32 - fra og med 3. til og med 9. august -
vil trafikkere 4 ferjer i ferjesambandet Bodø – Værøy – Røst – Moskenes.

Ruteplaner er oppdatert, og rederiet minner om muligheten til å forhåndsreservere plass for
kjøretøyer.

For nærmere informasjon kan adm. direktør Torkild Torkildsen i Torghatten Nord kontaktes
på telefon 906 88 318 eller på e-post til torkild.torkildsen@torghatten-nord.no