Om Nettsiden
Den naturlige veien
Vi har tilpasset nettsiden til vår profil samt lagt til ny funksjonalitet

Designet er responsivt og tilpasses automatisk til størrelse på dataskjermer, nettbrett og mobiltelefoner.

Bestilling av billetter kan nå startes fra forsiden og her kan man i tillegg hente anløp fra kart. Merk at bestilling også kan gjøres fra «Bestilling» knappen i toppmenyen.