Fergerute 18-782 Bodø-Moskenes (MS Tranøy) Torghatten Nord informerer om forsinket oppstart med MS Tranøy på ferjesambandet Bodø-Moskenes.

MF Tranøy sine avganger fredag 3. juli til og med mandag 6. juli vil ikke gå som oppsatt. Alle andre avganger vil gå som normalt på sambandet.

Dette til informasjon.