Offentliggjøring av navn på 16 og 21 bilers ferger
Sjøsetting
I dag ble navnevalgene på de nye 16 og 21 bilers fergene offentligjort. Fergene er under bygging ved verftet Remontowa i Gdansk, Polen.

Nye fergenavn med lokal inspirasjon

Torghatten Nord har latt passasjerene få lov til å bestemme navnene på de nye fergene som skal settes i drift i Troms. Brukerne har vist stort engasjement rundt navnekonkurransen for å finne navn til fergene. Med lokal tilhørighet som viktig prinsipp er det bestemt at fergene skal hete Rebbenesøy (Mikkelvik – Bromnes) , Uløytind (Rotsund – Havnnes – Klauvnes) Vengsøy (Belvik - Vengsøy) og Kvaløy (Utasundsambandet i Møre og Romsdal).

Identitet
Fergene skal gå i minst ti år i de ulike sambandene. – Ved å bruke lokale navn ønsker vi at fergene skal være noe mer enn et transportmiddel. Fergene skal skape tilhørighet og lokal identitet, sier administrerende direktør Bjørn Laksforsmo.

Aud Kirsti Pedersen trekker linjene helt tilbake til vikingetida når hun snakker om navn på båter. Hun er førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Tromsø.
– Vi veit at Olav Tryggvasson kalte det største av langskipa sine for Ormen Lange, så skikken med å gi båter navn er gammel, sier Pedersen. Når man gir noe et navn, er navnet en praktisk måte å omtale og å identifisere et objekt, men når noe har fått et navn, vil navnebrukerene knytte egne erfaringer og følelser til både navn og navneobjekt.

Hun mener valg av navn betyr mye og sammenlikner de nye fergenavnene, som er oppkalt etter allment kjente steder i nærområdet, med oppkalling i familien.– Når vi gir barna våre navn etter forfedre og formødre, er dette en måte å vise at barnet har tilhørighet innenfor familien, og navnet på barnet fører familietradisjoner videre, sier hun. På liknende måte kan en se på det å gi en båt et navn fra området som båten skal ferdes i. Navnet symboliserer tilhørighet til området og kan formidle en fellesskapsfølelse mellom båt, sted og navnebrukere.

Engasjement
Det store engasjementet rundt navnekonkurransen viser at identiteten rundt fergene betyr mye for de som bruker fergene. – De som har foreslått navnene får sin plass i historiebøkene til Torghatten Nord og i tillegg effekter og gavekort fra rederiet som synlig bevis på sitt engasjement, sier Laksforsmo.

Nybygg
De nye båtene er en del av den offensive opprustningsplanen for Torghatten Nord sin fergeflåte. – Vi er stolte av de navnene som er valgt og at vi er i gang med nybygg av denne typen ferger, sier han. Fergene er bygges nå ved verftet Remontowa i Gdansk, og skal etter planen settes i drift i løpet av 2011.

Se vedlagte pressemelding, faktaark og navn på vinnerne.


Relaterte lenker og dokumenter:
PDF Pressemelding
PDF Vinnerne og fakta om fergene