Torghatten Nord
Overgangsordninger og refusjon av gamle fergekort
Skjema for refusjon og erstatning av kort kan hentes på alle våre fartøy, i resepsjonen i Tromsø, eller lastes ned fra denne siden.

Torghatten Nord kan kun refundere kort kjøpt hos Torghatten Nord. Adresse for innsendelse står bak på alle kort. 

Kundeinformasjon og kontonummer, eller utfylt skjema vedlagt, må leveres inn til oss sammen med gammelt fergekort.

Dette kan leveres inn på fartøyene, i resepsjonen i Tromsø eller sendes selv til:

Postadresse:
Torghatten Nord AS, Postboks 2380, 9271 Tromsø                                 

Besøksadresser:

Vi anbefaler å skrive ned kortnummeret, eller ta bilde av kortnummeret før innsendelse.


Related links and attachments:
PDF 2018 Skjema for refusjon og erstatning av kort
PDF AP Overgangsordninger

Last updated: 04/03/2019 10:03
Published: 14/01/2019 16:00
© Torghatten Nord AS
Web: Gnist Design | IT Partner Tromsø