Torghatten Nord
Fergerute 18-782 Bodø-Moskenes (MS Tranøy) Torghatten Nord informerer om forsinket oppstart med MS Tranøy på ferjesambandet Bodø-Moskenes.

MF Tranøy sine avganger fredag 3. juli til og med mandag 6. juli vil ikke gå som oppsatt. Alle andre avganger vil gå som normalt på sambandet.

Dette til informasjon.


Last updated: 30/06/2020 15:33
Published: 30/06/2020 15:00
© Torghatten Nord AS
Web: Gnist Design | IT Partner Tromsø